DOBRA KOMUNIKACJA TO PROCES DWUSTRONNY

Skuteczne komunikowanie się to najważniejsza umiejętność, jaką może posiadać lider. W IZOBLOK dbamy o dobrą komunikację, która, jak pokazuje nasza praktyka, wzmacnia więzi. Skuteczne komunikowanie jest dla nas szczególnie ważne nie tylko z uwagi na fakt bycia spółką giełdową, ale też z powodu międzynarodowego charakteru naszej organizacji. Chcemy być rozumiani i chcemy rozumieć.

Mając na uwadze prowadzenie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej, zapraszamy osoby zainteresowane do bieżącego śledzenia komunikatów giełdowych, Akcji Inwestor prowadzonej przez Puls Biznesu, oraz aktywnego udziału w cokwartalnych spotkaniach poświęconych wynikom finansowym.  

Kalendarium

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

26.03.2020
IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2019/2020
Podsumowując uzyskane wyniki finansowe po trzecim kwartale 2019/2020 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej
w kwocie 150.065 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019...
więcej
04.02.2020
IZOBLOK podsumowuje IH 2019/2020
Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 103.298 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa w I półroczu 2019/2020 wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3.602 tys. zł czyli o 10,2% mniej niż w pierwszym półroczu 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 13.640 tys. zł i był na takim samy poziomie jak przed rokiem....
więcej
04.10.2019
IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2019/2020
Podsumowując uzyskane wyniki finansowe pierwszego kwartału 2019/2020 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej
w kwocie 50.131 tys. zł, o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019.
więcej

 

kontakt

 

IZOBLOK SA
ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów, Polska

+48 32 772 57 01                 info@izoblok.pl; rekrutacja@izoblok.pl
f +48 32 772 57 00                 www.izoblok.pl

IZOBLOK GmbH

Herrenhöfer Landstraße 6
99885 Ohrdruf, Germany

+49 3624  339 90                   info@izoblok.de
+49 3624  339 933                 www.izoblok.de