PRZETARGI & ZAPYTANIA OFERTOWE

Przetargi i zapytania ofertowe to miejsce publikowania ogłoszeń o zamówieniach w Grupie IZOBLOK. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną listą i udział w przetargach oraz przesyłanie ofert.

Zapytanie ofertowe nr 01/2018

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż: Sprężarki wraz z osuszaczem ziębniczym i filtrami wraz z dostawą i uruchomieniem. Sprężarka stanowi część osprzętu logistyki wewnątrzzakładowej stosowanego przy produkcji detali z wkładką metalową/EPP (część IV zamówienia na zakup osprzętu logistyki wewnątrzzakładowej).

Szczegóły zapytania ofertowego:

 

Zapytanie ofertowe nr 08/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż: Maszyny formującej (XL) do produkcji detali z polipropylenu spienionego (EPP), wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem – 1 szt.

Szczegóły zapytania ofertowego:
Informacja o wyborze oferty:          

Zapytanie ofertowe nr 07/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż: Maszyny formującej typu Shuttle do produkcji detali z polipropylenu spienionego (EPP), wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem – 1 szt.

Szczegóły zapytania ofertowego:
Informacja o wyborze oferty:          

 

Zapytanie ofertowe nr 06/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż: Elementów instalacji wstępnego przygotowania surowca. Instalacja stanowi część osprzętu logistyki wewnątrzzakładowej stosowanego przy produkcji detali z wkładką metalową/EPP (część III zamówienia na zakup osprzętu logistyki wewnątrzzakładowej).

Szczegóły zapytania ofertowego:
Informacja o wyborze oferty:          

Zapytanie ofertowe nr 05/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz z dostawą maszyny formującej (XL) do produkcji detali z polipropylenu spienionego (EPP), wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.

Szczegóły zapytania ofertowego:
Informacja o wyborze oferty:          

 

    

Zapytanie ofertowe nr 04/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz
z dostawą pojemników magazynowych

Szczegóły zapytania ofertowego: 
Informacja o wyborze oferty:          

    

Zapytanie ofertowe nr 03/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz
z dostawą zbiornika pary z podporami i izolacją

Szczegóły zapytania ofertowego:   
Informacja o wyborze oferty:         

 

    

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz z dostawą i montażem: Maszyny 5-osiowej CNC.

Szczegóły zapytania ofertowego:   
Informacja o wyborze oferty:         
 

    

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz z dostawą i montażem: Maszyny formującej (standardowej) – 1 szt. Maszyna formująca jest bezpośrednio odpowiedzialna za wytwarzanie detali z wkładką metalową/EPP.

Szczegóły zapytania ofertowego:   
Informacja o wyborze oferty:         
 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

IZO-BLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz
z dostawą i montażem stanowiska robotyzującego do kontroli jakości. Stanowisko kontroli jakości będzie bezpośrednio odpowiedzialne za sprawdzanie ilości wadliwych detali, co jest szczególnie istotne dla firm z grupy TIER 1 i TIER 2

Szczegóły zapytania ofertowego: 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

IZO – BLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz
z dostawą i montażem: 
Maszyny formującej (standardowej) – 1 szt. Maszyna formująca jest bezpośrednio odpowiedzialna za wytwarzanie detali z wkładką metalową/EPP.

Szczegóły zapytania ofertowego:   
Informacja o wyborze oferty:         

powrót