R&D

Pozycja lidera zobowiązuje. W IZOBLOK, dążąc do efektywnej realizacji celów strategicznych, mocno angażujemy się w działania i realizację projektów 
z obszaru R&D. 
                                                                                                                                        więcej 

NARZĘDZIOWNIA

W celu świadczenia jak najwyższej jakości usług, IZOBLOK powołał do życia własną narzędziownię, w której projektuje, prototypuje i przygotowuje wersje finalne form do produkcji elementów z EPP. Własna narzędziownia pozwala na zwiększenie elastyczności i szybkości reakcji zleceń w fazach wdrożeń i produkcji seryjnej.                                 
                                                                                                                                            więcej

GRUPA KAPITAŁOWA IZOBLOK

IZOBLOK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej powstałej w wyniku nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH. Spółki Grupy specjalizują się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP).

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc.
Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 000 m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu samochodowego i branży logistycznej.  Głównymi odbiorcami produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy IZOBLOK są czołowe międzynarodowe marki branży logistycznej i sektora motoryzacyjnego  zarówno z grupy OEM jak i TIER 1. 

IZOBLOK posiada na swoim koncie prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe a także statusy preferowanych dostawców od Jaguar Land Rover (JLRQ), Forda (Q1)
i Volkswagena (Formel Q Fähigkeit).

 

ZESPÓŁ

Tworzymy zespół profesjonalistów, w którym kompetencje i doświadczenie zarządzających oraz menedżerów przenikają i uzupełniają się wzajemnie.
Praktyczna wiedza, otwartość oraz gotowość na nowe wyzwania biznesowe pozwalają nam osiągać nieprzeciętne efekty pracy.

 

Przemysław Skrzydlak, CEO

Dysponuje szeroka wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami i przedsiębiorstwami. Prezes Zarządu i Członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. 

 


więcej

Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy

Menedżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w zakresie prawa, księgowości i kontrolingu finansowego. Dyrektor finansowy i kontroler finansowy w spółkach związanych z branżą motoryzacyjną i produkcyjną.
 

 

więcej

 

 

HISTORIA

 

Spółka IZOBLOK rozpoczęła swoją działalność operacyjną w 1998 r. w ramach procesu inwestycyjnego typu green field. W 2011 roku, w związku z planowanym debiutem akcji
IZOBLOK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), spółka zmieniła swoją formę prawną na spółkę akcyjną. W ciągu 18 lat funkcjonowania na rynku
przetwórstwa EPP, IZOBLOK zdobył uznanie największych i najbardziej rozpoznawalnych marek sektora motoryzacyjnego i branży logistycznej.  W 2016 roku, IZOBLOK S.A. został
właścicielem 100 proc. udziałów w SSW PearlFoam GmbH, z którym w chwili obecnej tworzy Grupę Kapitałową. 

 

 

2016

Powstanie Grupy Kapitałowej IZOBLOK;
Nabycie 100% udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoam GmbH (transakcja M&A);

2015

Debiut akcji Spółki na rynku podstawowym warszawskiej GPW;
Uruchomienie własnej narzędziowni;
Uzyskanie certyfikatu CCC (China Compulsory Certification) od China Quality Certification Centre;
Zakup nieruchomości przy ul Legnickiej pod rozwój Zakładu Nr 1;

2014

Uruchomienie produkcji w zakładzie przy ul. Kluczborskiej (Zakład
Nr 3);
Pozyskanie dofinansowania na projekty R&D (współfinansowanie UE);
Uruchomienie nowoczesnej kotłowni gazowej w zakładzie przy
ul. Narutowicza (Zakład Nr 2);

2013

Rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego przy ul. Kluczborskiej (Zakład Nr 3);
Rozpoczęcie współpracy z Lear Corporation (TIER);
Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy - Formel Q Fähigkeit - od Volkswagen

2012

Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy – JLRQ od Jaguar Land Rover;
Zakup nieruchomości przemysłowej wraz z budynkami przy
ul. Kluczborskiej;

2011

Zmiana formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialności na spółkę akcyjną;
Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect;

2010

Zmiany właścicielskie – przejęcie 49% udziałów w IZO-BLOK
Sp z o.o. od Fagerdala Industrii AB;
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z Jaguar Land Rover (OEM);
Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy - Q1 - od firmy FORD;
Rozpoczęcie współpracy z Audi;

2009

Zmiany właścicielskie - przejęcie 51% udziałów w IZO-BLOK Sp z o.o. od Grupy Fagerdala (Fagerdala Industrii AB) przez Przemysława Skrzydlaka i Andrzeja Kwiatkowskiego;
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z Grupą Volkswagen (OEM);

2008

Uruchomienie instalacji do wstępnego przygotowania surowca (conditioning); 
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z VOLVO i FORD (OEM);

2007

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001
Uruchomienie produkcji w zakładzie przy ulicy Narutowicza
w Chorzowie (Zakład Nr 2); 
Uzyskanie pozycji lidera przetwórstwa EPP w Europie środkowo-wschodniej;

2006

Wdrożenie systemu ERP;
Budowa drugiego zakładu przetwórstwa polipropylenu spienionego EPP przy ulicy Narutowicza w Chorzowie (Zakład Nr 2);
Rozpoczęcie współpracy z firmą FAURECIA (TIER);

2005

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949: 2002;
Rozpoczęcie współpracy z Johnson Controls (TIER);

2004

Rozpoczęcie współpracy z NEFAB (podmiot z branży opakowań) na rynku szwedzkim i węgierskim; 

2003

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000;
Zmiany właścicielskie - Grupa Fagerdala World Foams (światowy lider przetwórstwa pienionych tworzyw sztucznych [EPP, EPS,EPE,XPP] dla przemysłu) kupuje 90% udziałów w IZO-BLOK
Sp z o.o.; Rozpoczęcie współpracy z MSA (podmiotem z branży opakowań) na rynku brytyjskim 
- dostawy opakowań dedykowanych dla marek Honda i Nissan.

2002

Prace nad prototypami form i wdrożenie największych na rynku projektów: FORD Focus i FORD C-Max;

2001

Rozpoczęcie współpracy z HP Group (TIER);

2000

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9002;
Rozpoczęcie produkcji opakowań zwrotnych na bazie EPP (kontenery wielokrotnego użytku);

1999

Rozpoczęcie przetwarzania EPP z przeznaczeniem głównie dla branży motoryzacyjnej;
Rozpoczęcie współpracy z koncernem Daewoo-FSO (OEM) ;

1998

Powołanie IZO-BLOK Sp. z o.o. - rozpoczęcie procesu inwestycyjnego typu green field
- budowa pierwszego w Polsce zakładu przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP) przy ulicy Olszewskiego w Chorzowie (Zakład
Nr 1);

WIZJA & STRATEGIA

Nasza wizja wyznacza ramy działania. Określa i pomaga osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost. Misja naszej firmy wskazuje nam kierunek,
w którym podążamy. Stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji strategicznych.

Dążymy do stworzenia globalnej firmy, w której wiedza, zaangażowanie
i doświadczenie zespołu w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju potencjału spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Pełna elastyczność, kreatywność, szybkość działania oraz wysokie standardy jakości pozwalają nam spełniać oczekiwania i wysokie wymagania klientów, tworząc podstawę wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

więcej

NASZE WARTOŚCI

 

W centrum naszej uwagi są takie wartości jak zaangażowanie i odpowiedzialność. To dzięki nim możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu
wysokiej efektywności. Otwartość i kreatywność torują nam drogę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych z powodzeniem wdrażanych w mało
średnio i wysoko seryjnych projektach. Z kolei gra zespołowa i spójność w działaniu pomagają nam współtworzyć sukcesy naszych klientów i partnerów biznesowych

 

ZAANGAŻOWANIE & ODPOWIEDZIALOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

JAKOŚĆ & EFEKTYWNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

SPÓJNOŚĆ

 

 

 

NAGRODY

Marka IZOBLOK kojarzona jest na rynku z wysoką jakością usług i produktów oraz świeżością i innowacyjnością stosowanych rozwiązań, co znajduje odzwierciedleniew licznych nagrodach biznesowych i branżowych. 

 

2017
Nagrody biznesowe i branżowe

Distinguished Supplier Award, YanFeng Automotive Interiors;
Gazele Biznesu 2016, Puls Biznesu;

2016
Nagrody biznesowe i branżowe

Finalista Konkursu Globalni Liderzy Przyszłości, Poland GO GLOBAL!; Bronze Supplier Performance Award, ADIENT; Top Cross-Border M&A Deal of the Year, FDI Poland Investor Awards; Top Polish Investor in Germany, FDI Poland Investor Awards; Platinum Supplier; Performance Award, Yanfeng Automotive Interiors; Leadership Award, Yanfeng Automotive Interiors; Diamenty Forbesa, Magazyn Forbes; Orły Eksportu

2015
Nagrody branżowe

JCI Automotive Experience Seating Supplier Performance Silver Award, Johnson Controls
Polish Supplier, 6 Forum MotoSolutions 

2014
Nagrody branżowe

JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls

2013
Nagrody branżowe i certyfikaty

Formel Q Fähigkeit, Volkswagen
JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls
JCI Leadership Quality Gold Award, Johnson Controls
JCI Gold Performance Award, Johnson Controls

2012
Nagrody branżowe i certyfikaty

JLRQ 2012, Jaguar Land Rover
JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls

2011
Nagrody branżowe

JCI Gold Europe Supplier Performance Award, Johnson Controls

2011
Certfikaty

Ford Q1 Preferred Quality Status, Ford

WSPIERAMY

Wspieramy inicjatywy i projekty, które są zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami. Chcemy na własnym przykładzie pokazać znaczenie zrównoważonego rozwoju i etycznego przywództwa.

REGATY ŻEGLARSKIE MEMORIAŁ IM. ADAMA BANASZKA

więcej

PROJEKTY UNIJNE

Rozwój nowych produktów i usług w IZOBLOK S.A. intensyfikowany jest między innymi dzięki możliwości korzystaniaz dotacji unijnych w ramach Programów Inteligentny Rozwój (2014-2020)
oraz Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) .

 

Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych

W ramach projektu zostanie opracowana autorska i innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami funkcjonalnymi.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji unowocześnionego tworzywa EPP metodą spieniania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nad metodyką spieniania polipropylenu z zastosowaniem CO2, wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP oraz prace nad zwiększeniem skali opisywanych procesów wytwórczych. W ramach projektu zostanie opracowana autorska i innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów - detali z EPP dla zastosowań w branży automotive, szczególnie w samochodach elektrycznych.


Wartość projektu: 13 564 307,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 970 858,00 PLN

               

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Opracowanie nowej generacji wzmacnianych kształek z EPP dla branży samochodowej.

IZOBLOK S.A. zrealizował projekt złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 5 362 195,00 PLN.
Okres realizacji Projektu: 2014-2015

                                                

Perspektywa finansowania 2014-2020

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnych produktów – kształtek z tworzywa EPP z zaimplikowanymi wkładkami metalowymi i/lub z tworzywa sztucznego. Koncepcja ww. produktu została opracowana i zweryfikowana w wyniku przeprowadzonych prac B+R. Zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia umożliwią  poszerzenie oferty o nową linię produktów 3-ciej generacji z tworzywa EPP do samochodów osobowych o zwiększonej wytrzymałości i wydłużonej żywotności.


Wartość Projektu: 13 200 000,00 PLN
Wkład Funduszy unijnych: 4 620 000,00 PLN

                                                          

 

 

PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH  

 

Pracujemy dla  najbardziej rozpoznawalnych marek przemysłu motoryzacyjnego, logistyki oraz branży opakowań współtworząc ich sukcesy.

 

OCHRONA DANYCH

Państwa dane osobowe są dla nas ważne.

 

Zachęcamy do przeczytania informacji zamieszczonych poniżej. Pozwolą one Państwu zapoznać się z przyjętą przez nas polityką ochrony danych osobowych, która spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.