GRUPA KAPITAŁOWA IZOBLOK

IZOBLOK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej powstałej w wyniku nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH. Spółki Grupy specjalizują się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP).

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc.

Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 000 m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu samochodowego i branży logistycznej. 

Głównymi odbiorcami produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy IZOBLOK są czołowe międzynarodowe marki branży logistycznej i sektora motoryzacyjnego  zarówno z grupy OEM jak i TIER 1. 

IZOBLOK posiada na swoim koncie prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe a także statusy preferowanych dostawców od Jaguar Land Rover (JLRQ), Forda (Q1)
i Volkswagena (Formel Q Fähigkeit).

Od 2011 roku, akcje IZOBLOK S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

RD&D

Pozycja lidera zobowiązuje. W IZOBLOK, dążąc do efektywnej realizacji celów strategicznych, mocno angażujemy się w działania i realizację projektów 
z obszaru RD&D. 
                                                                                                                                        więcej 

NARZĘDZIOWNIA

W celu świadczenia jak najwyższej jakości usług, IZOBLOK powołał do życia własną narzędziownię, w której projektuje, prototypuje i przygotowuje wersje finalne form do produkcji elementów z EPP. Własna narzędziownia pozwala na zwiększenie elastyczności i szybkości reakcji zleceń w fazach wdrożeń i produkcji seryjnej.                                 
                                                                                                                                            więcej

 

ZESPÓŁ

Tworzymy zespół profesjonalistów, w którym kompetencje i doświadczenie zarządzających oraz menedżerów przenikają i uzupełniają się wzajemnie.
Praktyczna wiedza, otwartość oraz gotowość na nowe wyzwania biznesowe pozwalają nam osiągać nieprzeciętne efekty pracy.

 

 

Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu

Dysponuje szeroka wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami i przedsiębiorstwami. Prezes Zarządu i Członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. 
więcej

 

Zbigniew M. Pawłucki, Wiceprezes Zarządu

Menedżer z 25-letnim z 25-letnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami i produkcją. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym.
więcej

Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy

Menedżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w zakresie prawa, księgowości i kontrolingu finansowego. Dyrektor finansowy i kontroler finansowy w spółkach związanych z branżą motoryzacyjną i produkcyjną.
więcej

 

HISTORIA

Spółka IZOBLOK rozpoczęła swoją działalność operacyjną w 1998 r. w ramach procesu inwestycyjnego typu green field.

W 2011 roku, w związku z planowanym debiutem akcji  IZOBLOK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), spółka zmieniła swoją formę prawną na spółkę akcyjną. 
W ciągu 18 lat funkcjonowania na rynku przetwórstwa EPP, IZOBLOK zdobył uznanie największych i najbardziej rozpoznawalnych marek sektora motoryzacyjnego i branży logistycznej. 

W 2016 roku, IZOBLOK S.A. został właścicielem 100 proc. udziałów w SSW PearlFoam GmbH, z którym w chwili obecnej tworzy Grupę Kapitałową. 

 

2016

Powstanie Grupy Kapitałowej IZOBLOK;
Nabycie 100% udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoam GmbH (transakcja M&A);

2015

Debiut akcji Spółki na rynku podstawowym warszawskiej GPW;
Uruchomienie własnej narzędziowni;
Uzyskanie certyfikatu CCC (China Compulsory Certification) od China Quality Certification Centre;
Zakup nieruchomości przy ul Legnickiej pod rozwój Zakładu Nr 1;
 

2014

Uruchomienie produkcji w zakładzie przy ul. Kluczborskiej (Zakład
Nr 3);
Pozyskanie dofinansowania na projekty R&D (współfinansowanie UE);
Uruchomienie nowoczesnej kotłowni gazowej w zakładzie przy
ul. Narutowicza (Zakład Nr 2);
 

2013

Rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego przy ul. Kluczborskiej (Zakład Nr 3);
Rozpoczęcie współpracy z Lear Corporation (TIER);
Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy - Formel Q Fähigkeit - od Volkswagen

2012

Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy – JLRQ od Jaguar Land Rover;
Zakup nieruchomości przemysłowej wraz z budynkami przy
ul. Kluczborskiej;
 

2011

Zmiana formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialności na spółkę akcyjną;
Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect;

2010

Zmiany właścicielskie – przejęcie 49% udziałów w IZO-BLOK
Sp z o.o. od Fagerdala Industrii AB;
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z Jaguar Land Rover (OEM);
Uzyskanie statusu preferowanego dostawcy - Q1 - od firmy FORD;
Rozpoczęcie współpracy z Audi;
 

2009

Zmiany właścicielskie - przejęcie 51% udziałów w IZO-BLOK Sp z o.o. od Grupy Fagerdala (Fagerdala Industrii AB) przez Przemysława Skrzydlaka i Andrzeja Kwiatkowskiego;
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z Grupą Volkswagen (OEM);

2008

Uruchomienie instalacji do wstępnego przygotowania surowca (conditioning); 
Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z VOLVO i FORD (OEM);

2007

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001
Uruchomienie produkcji w zakładzie przy ulicy Narutowicza
w Chorzowie (Zakład Nr 2); 
Uzyskanie pozycji lidera przetwórstwa EPP w Europie środkowo-wschodniej;
 

2006

Wdrożenie systemu ERP;
Budowa drugiego zakładu przetwórstwa polipropylenu spienionego EPP przy ulicy Narutowicza w Chorzowie (Zakład Nr 2);
Rozpoczęcie współpracy z firmą FAURECIA (TIER);
 

2005

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949: 2002;
Rozpoczęcie współpracy z Johnson Controls (TIER);

2004

Rozpoczęcie współpracy z NEFAB (podmiot z branży opakowań) na rynku szwedzkim i węgierskim; 

2003

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000;
Zmiany właścicielskie - Grupa Fagerdala World Foams (światowy lider przetwórstwa pienionych tworzyw sztucznych [EPP, EPS,EPE,XPP] dla przemysłu) kupuje 90% udziałów w IZO-BLOK
Sp z o.o.;
Rozpoczęcie współpracy z MSA (podmiotem z branży opakowań) na rynku brytyjskim 
- dostawy opakowań dedykowanych dla marek Honda i Nissan.
 

2002

Prace nad prototypami form i wdrożenie największych na rynku projektów: FORD Focus i FORD C-Max;
 

2001

Rozpoczęcie współpracy z HP Group (TIER);

2000

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9002;
Rozpoczęcie produkcji opakowań zwrotnych na bazie EPP (kontenery wielokrotnego użytku);
 

1999

Rozpoczęcie przetwarzania EPP z przeznaczeniem głównie dla branży motoryzacyjnej;
Rozpoczęcie współpracy z koncernem Daewoo-FSO (OEM) ;

1998

Powołanie IZO-BLOK Sp. z o.o. - rozpoczęcie procesu inwestycyjnego typu green field
- budowa pierwszego w Polsce zakładu przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP) przy ulicy Olszewskiego w Chorzowie (Zakład
Nr 1);

 

 

 

 

WIZJA & STRATEGIA

Nasza wizja wyznacza ramy działania. Określa i pomaga osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost. Misja naszej firmy wskazuje nam kierunek,
w którym podążamy. Stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji strategicznych.

Dążymy do stworzenia globalnej firmy, w której wiedza, zaangażowanie
i doświadczenie zespołu w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju potencjału spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Pełna elastyczność, kreatywność, szybkość działania oraz wysokie standardy jakości pozwalają nam spełniać oczekiwania i wysokie wymagania klientów, tworząc podstawę wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

 

 

 

NASZE WARTOŚCI

W centrum naszej uwagi są takie wartości jak zaangażowanie i odpowiedzialność. To dzięki nim możemy
świadczyć usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu wysokiej efektywności. Otwartość i kreatywność 
torują nam drogę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych z powodzeniem wdrażanych w mało,
średnio i wysoko seryjnych projektach. Z kolei gra zespołowa i spójność w działaniu pomagają nam
współtworzyć sukcesy naszych klientów i partnerów biznesowych. 
 

ZAANGAŻOWANIE & ODPOWIEDZIALOŚĆ
INNOWACYJNOŚĆ
JAKOŚĆ & EFEKTYWNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
SPÓJNOŚĆ

 

 

NAGRODY

Marka IZOBLOK kojarzona jest na rynku z wysoką jakością usług i produktów oraz świeżością i innowacyjnością stosowanych rozwiązań, co znajduje odzwierciedlenie
w licznych nagrodach biznesowych i branżowych. 

 

2017

Nagrody biznesowe i branżowe

Distinguished Supplier Award, YanFeng Automotive Interiors;
Gazele Biznesu 2016, Puls Biznesu;

 

 

 

2016

Nagrody biznesowe i branżowe

Finalista Konkursu Globalni Liderzy Przyszłości, Poland GO GLOBAL!
Bronze Supplier Performance Award, ADIENT
Top Cross-Border M&A Deal of the Year, FDI Poland Investor Awards
Top Polish Investor in Germany, FDI Poland Investor Awards
Platinum Supplier Performance Award, Yanfeng Automotive Interiors
Leadership Award, Yanfeng Automotive Interiors
Diamenty Forbesa, Magazyn Forbes
Orły Eksportu
 

2015

Nagrody branżowe

JCI Automotive Experience Seating Supplier Performance Silver Award, Johnson Controls
Polish Supplier, 6 Forum MotoSolutions 

2014

Nagrody branżowe

JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls

2013

Nagrody branżowe i certyfikaty

Formel Q Fähigkeit, Volkswagen
JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls
JCI Leadership Quality Gold Award, Johnson Controls
JCI Gold Performance Award, Johnson Controls
 

2012

Nagrody branżowe i certyfikaty

JLRQ 2012, Jaguar Land Rover
JCI Silver Europe Supplier Performance, Johnson Controls
 

2011

Nagrody branżowe 

JCI Gold Europe Supplier Performance Award, Johnson Controls

2011

Certfikaty

Ford Q1 Preferred Quality Status, Ford

 

 

 

WSPIERAMY

Wspieramy inicjatywy i projekty, które są zgodne z wyznawanymi
przez nas wartościami. Chcemy na własnym przykładzie pokazać
znaczenie zrównoważonego rozwoju i etycznego przywództwa.

 

 

PROJEKTY UNIJNE

Rozwój nowych produktów i usług w IZOBLOK S.A. 
intensyfikowany jest między innymi dzięki możliwości korzystania
z dotacji unijnych w ramach Programów Inteligentny Rozwój (2014-2020)
oraz Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) .

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Opracowanie nowej generacji wzmacnianych kształek z EPP dla branży samochodowej.

IZOBLOK S.A. zrealizował projekt złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 5 362 195,00 PLN.
Okres realizacji Projektu: 2014-2015
                                                
 

Perspektywa finansowania 2014-2020
 

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość Projektu: 13 200 000,00 PLN
Wkład Funduszy Unijnych: 4 620 000,00 PLN


                                                 
           

 

PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH  

 

 

 

Pracujemy dla  najbardziej rozpoznawalnych marek przemysłu motoryzacyjnego, logistyki oraz branży opakowań współtworząc ich sukcesy.