DLA DOSTAWCÓW

IZOBLOK S.A., dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami, kieruje się zasadami zgodnymi z etyką biznesu. Spółka dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria. Współpraca z dostawcami towarów i usług dla IZOBLOK S.A. bazuje na otwartości i uczciwości oraz warunkach podpisanych umów.
 

 

 

Wymagania dla firm świadczących usługi na rzecz IZOBLOK S.A.

Wymagania dla sprzedawców surowców
i komponentów dla IZOBLOK S.A.

Ogólne warunki zakupu towarów przez IZOBLOK S.A.